Cosantóirí béil

Gnáth chosantóir béil – €80
Cosantóir Béil OPRO – €120

Rátaí do grúpaí 
Gnáth ceann: standard – €60
Ceann OPRO – €100.

Táimid breá sásta taisteal go dtí na clubanna spóirt /scoileanna chun an tseiribhís seo a chur ar fáil.
Deineann Ionad Fiaclóireachta Mhic Dhomhnaill na cosantóirí béil do fhoireann Sinsear Caide Chiarraí i gcomhpáirtaíocht le CLG agus Cumann na hImreoirí Gaelacha (GPA).

 

Image courtesy of the Journal of the Irish Dental Association, Autumn 2007.

 

Cá háit a bhfuarthas linn

49 Sráid na Carraige Uachtarach, Trá Lí,
Co. Chiarraí
066 712 1457

fiacloir@gmail.com

Request Consultation